Home


Groene daken dragen bij aan een gezondere leefomgeving

Een groen dak is duurzaam, energiebesparend, warmte regulerend, goed voor de waterbuffering, luchtzuiverend en levert een kostenbesparing op.
Het sedum kleurt met de seizoenen mee, bloeit in de zomer en trekt bijen, vlinders en vogels aan. Een groendak heeft het een positief effect op uw woonplezier.Alleen maar voordelen

Groendak aanschaffen

Zelf aan de slag


Een groen dak neemt CO2 op, dat is beter voor onze luchtkwaliteit. En je kunt er heerlijk op zitten. Het is mogelijk met beperkte ingrepen een aangename en duurzame leefomgeving te creëren.


Lees meer over alle voordelen van groenedaken

Daktuincentrum de Mient adviseert, levert en/of realiseert een passende daktuinopbouw waardoor een groen dak sedumbedekking op vrijwel elk dak mogelijk is. De Mient kweekt haar eigen sedum.


Neem een kijkje bij daktuincentrum De Mient

U kunt ook zelf aan de slag, met de doe-het-zelf-daktuin waarmee gemakkelijk zelf een daktuin aanleggen kan worden. Wij helpen waar en wanneer u maar wilt.


Lees er meer over bij daktuincentrum De MientLees meer over onze bijzondere partners...

Onze gemeenschappelijke doel is een bijdrage leveren aan de biodiversiteit en een betere leefomgeving.In de Groene Cirkel Bijenlandschap werkt een groot aantal partijen samen aan een bijenlandschap in het gebied van Wassenaar tot en met de Duin- en Bollenstreek, en van de kust tot Nieuwkoop. Ander beheer en een bijvriendelijke inrichting zorgen voor een netwerk van verbindingen met voldoende voedsel en nestgelegenheid voor bestuivende insecten. In drie jaar tijd heeft dit geresulteerd in 34% meer soorten bijen in de gemonitorde gebieden van het Bijenlandschap.

Groene Cirkel Bijenlandschap is voortgekomen uit Groene Cirkels, het samenwerkingsverband van Heineken, provincie Zuid-Holland, Wageningen Environmental Research, Naturalis en Hoogheemraadschap van Rijnland. www.bijenlandschap.nlHet Singelpark in de Nederlandse stad Leiden is een project van inwoners en gemeente. Doel is een groot aaneengesloten park te realiseren langs de zes kilometer lange, buitenste singels van de stad. Voor alle mogelijke parkfuncties moet daar ruimte zijn. Ook de Leidse Hortus botanicus maakt er deel van uit.

Een belangrijk onderdeel van het plan is het realiseren van vijf nieuwe bruggen voor langzaam verkeer. De gemeente Leiden verwacht dat betrokken burgers voor de verschillende onderdelen het initiatief nemen en de richting bepalen. Een en ander is vastgelegd in een convenant tussen burgers en overheid.
www.singelpark.nl
Maak van uw dak een groendak!